Gyakori kérdések a DiDb tagsággal kapcsolatban

Amennyiben már szerződött Partnerünk vagy és van hozzáférésed a DiDb rendszerhez, a gépkocsivezetőid regisztrációs vagy tagságmegújítási kérelmét a didbapp.com felületen Te is elindíthatod.

Amennyiben még nincs hozzáférésed a DiDb rendszerhez, az együttműködésről a fuvarozói honlapunkon tudsz tájékozódni melyet itt érsz el: https://carrier.didb.eu/cooperation, további kérdések esetén keresd kollégáinkat elérhetőségeinken: https://carrier.didb.eu/contact

Abban az esetben, ha nincs szerződésed e-szolgáltatásokra, és nem szeretnél élni ezzel a lehetőséggel, a gépkocsivezetők regisztrációs vagy tagságmegújítási kérelmüket személyesen, a magyar vagy szlovák DiDb irodánkban nyújthatják be.

DiDb regisztrációs irodáink elérhetősége: https://carrier.didb.eu/contact

Jelenleg 4 típusú regisztrációs szolgáltatás áll rendelkezésre:

  • DiDb irodában igényelt fizikai kártyás regisztráció – ebben az esetben Sectran regisztrátor veszi fel az adatokat személyesen a sofőrtől, majd a szolgáltatás végeztével kiállításra kerül egy fizikai DiDb kártya
  • DiDb irodában igényelt e-kártyás regisztráció – ebben az esetben is Sectran regisztrátor tölti fel az adatokat a rendszerbe közvetlenül a sofőrtől kapott adatok, információk alapján, de a folyamat végén a  Sectran applikációba történő bejelentkezéssel a sofőr aktiválja az online DiDb e-kártyát
  • Fuvarozó által végzett fizikai kártyás regisztráció – ennél a szolgáltatásnál a fuvarozó tölti fel a sofőr adatait a DiDb rendszerbe. A folyamat végén nem kerül kiállításra fizikai kártya, de az a szolgáltatást követően a magyar vagy szlovák DiDb irodában ingyenesen átvehető.
  • Fuvarozó által végzett e-kártyás regisztráció – itt szintén a fuvarozó tölti fel az adatokat a sofőrről, a szolgáltatást követően pedig a Sectran DiDb mobil applikációba történő bejelentkezéssel kell a sofőrnek aktiválni az e-kártyáját.

Az egyes regisztrációs folyamatok lépései itt találhatóak:

https://carrier.didb.eu/driverregistration/

A sikeres regisztrációhoz és tagságkezeléshez az alábbiakra van szükség

  • személyi igazolvány és/vagy útlevél
  • jogosítvány

A bemutatott iratok érvényességi ideje nem lehet lejárt, és az egyiknek még min. 31 napig érvényesnek kell lennie.

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (magyar sofőrök részére, a DiDb regisztrációs irodai ügyintézésnél a magyar irodánkban igényelhető)
  • a szolgáltatás során egy portré jellegű fotó is feltöltésre kerül. Ezt vagy  Sectran regisztrátor készíti a regisztrációs irodában, vagy a fuvarozó által kijelölt kezelő készíti el a fuvarozó telephelyén vagy selfie formájában is elküldhető a fuvarozói kezelőnek.
  • e-kártyás szolgáltatás esetén okostelefon

Amennyiben az adatfeldolgozás valamelyik DiDb regisztrációs irodában történik, és a választott szolgáltatás fizikai kártyás, akkor a DiDb kártya a helyszínen kiállításra kerül.

Fuvarozó által végzett fizikai kártyás regisztrációt követően a DiDb kártya díjmentesen átvehető bármelyik magyar vagy szlovák DiDb irodában. (Fuvarozó nem tud kártyát kiadni)

E-kártyás DiDb irodai regisztráció esetén a Sectran DiDb mobilapplikációba történő bejelentkezéssel kell az e-kártyát aktiválni. (Ebben az esetben nincs fizikai/plasztik kártya kiadás)

Fuvarozó által végzett e-kártyás regisztrációnál ugyanúgy a Sectran DiDb mobilapplikáció használatával kell a sofőrnek az e-kártyát aktiválni, mint DiDb irodai e-kártyás regisztráció esetén.

Fizikai kártyás tagságmegújításnál nem kerül kiadásra másik DiDb szám és DiDb kártya sem, csak az adatok frissülnek az adatbázisban.

E-kártyás tagságmegújítás esetén ugyanúgy a Sectran DiDb mobilapplikáció használatával kell az e-kártyát aktiválni.

A feltöltött iratok és adatok háttérellenőrzését, valamint a kérelem elbírálását a SECTRAN Kft. központi irodájában végezzük.

A hétköznapokon 8:00 és 17:30 (pénteken 8:00 és16:00) óra között hiánytalanul benyújtott kérelmeket 2 órán belül elbíráljuk!

A döntésről a gépjárművezetőt a szolgáltatás során megadott telefonszámon, SMS-ben értesítjük.

A DiDb kártya fuvarfelvételre csak abban az esetben alkalmas, ha a kérelmet központunk jóváhagyta, azonban SMS értesítést akkor is küldünk, ha a benyújtott iratok és adatok alapján a kérelem elutasításra kerül. Ebben az esetben a DiDb rendszeren belüli fuvarfelvételre nincs lehetőség.

A regisztrációs vagy tagságmegújítási szolgáltatás igénybevételének nem feltétele az erkölcsi bizonyítvány megléte, az később is pótolható. A tagságkezelési szolgáltatást viszont csak abban az esetben tudjuk elbírálni, ha már rendelkezésre áll az erkölcsi bizonyítvány is.

A DiDb tagság jóváhagyásának feltétele a büntetlen előélet, amelyet a gépjárművezetők bejegyzés-mentes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolhatnak.
Az igénylőlap a postán szerezhető be a „Hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérőlap” kitöltésével.

“A kérelmező adatai” pontban csak az 1-es 2-es 8-as rész kitöltése kötelező
A 3. pontban “A bizonyítvány címzettjének belföldi kézbesítési adatai” pontnál idő és fáradtság takarítható meg, ha az erkölcsi bizonyítvány közvetlenül a Sectran Kft. részére érkezik. Ebben az esetben postázási címként a következőt kell megadni

Sectran Kft., 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.

Az alábbiakra kell figyelni kitöltéskor:

– be kell jelölni X-el a jogi személy mezőt

3.pontnál a “nem” mezőt kell megjelölni

4.pontnál a B; C; D; mezőket kell kiválasztani

Fontos, hogy az igénylőt alá kell írni és a dátum mezőt is ki kell tölteni.

Az erkölcsi bizonyítvány kitöltésére – kizárólag magyarországi ügyintézés és magyar állampolgárok esetén – a DiDb regisztrációs irodában, a DiDb szolgáltatással egyidejűleg is lehetőség van díjfizetés ellenében. Ez esetben Sectran biztosítja az erkölcsi bizonyítvány igényléséhez szükséges nyomtatványt, valamint a postán történő levélfeladást is.

Sürgős esetben három munkanapon belül kiállítják az erkölcsi bizonyítványt azoknak, akik azt a Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság budapesti ügyfélszolgálatán (XIII., Visegrádi u. 110.) személyesen kérik.

Csak a sofőr állampolgárságának megfelelő ország által kiállított erkölcsi bizonyítványt tudunk elfogadni.

Kettős állampolgárság esetén igazolás szükséges a másodlagos állampolgárság meglétéről (pl.: személyes irat, melyben jelölve van az állampolgárság), hogy el tudjuk fogadni a másodlagos állampolgárság országa által kiállított bizonyítványt is.

A regisztrációra és a tagságmegújításra vonatkozó árak itt találhatóak:

https://carrier.didb.eu/prices/

A fizetendő díjat a számlázás napján érvényes MNB euró árfolyamon kalkuláljuk, a számla kiegyenlítése pedig forintban történik. (euróban történő fizetésre is van lehetőség)

A fizikai DiDb kártyát fénytől, hőtől, mechanikai sérüléstől és egyéb külső behatásoktól védve kell használni! A kártya elvesztéséből, nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a SECTRAN Kft. felelősséget nem vállal, valamint a kártya pótlásáért díjat számít fel.

A DiDb tagságot minden 2. évben meg kell hosszabbítani. A tagságmegújítás határideje a DiDb kártya utolsó 6 számjegye alapján számolható ki. Ez a 6 szám jelöli a regisztráció időpontját (éééé/hh), melyhez képest legkésőbb 2 év múlva kell gondoskodni a tagság megújításáról.

DiDb e-kártya megléte esetén a tagság pontos lejárata a Sectran DiDb mobilapplikációban látható.

Abban az esetben, ha a gépjárművezető elmulasztja vagy elutasítja a kötelező tagságmegújítást, akkor a DiDb rendszerben jegyzett tagsága „Érvénytelenné” válik, így a DiDb kártyát személyazonosításra és fuvarfelvételre nem tudja a továbbiakban használni. A tagság megújítás feltételeinek eredményes teljesítésével a gépjárművezető jóváhagyott, érvényes DiDb tagságot kap. Tagságmegújítás esetén a gépkocsivezető nem kap új DiDb számot és új kártyát sem, az tovább használható személyazonosításra és fuvarfelvételre egyaránt.

Fizikai kártyás tagságmegújítás esetén a kártya hiányában pótkártyát állítunk ki, mely költséggel jár, így érdemes minden esetben a kártyával igénybe venni a szolgáltatást, akkor is, ha a tagság már nem érvényes.

Fontos, hogy szolgáltatást erkölcsi bizonyítvány hiányában is igénybe lehet venni, de a tagságot csak akkor tudjuk elbírálni, amennyiben bemutatásra került egy 96 napnál nem régebben kiállított erkölcsi bizonyítvány is.

A DiDb kártya ellenőrzése a megbízó telephelyén, jellemzően a rakodást megelőzően történik.

A fizikai kártyát a DiDb kártyaolvasóra kell helyezni, majd be kell gépelni a regisztráció során megadott 4 jegyű PIN kódot. Ezután a kezelő számára láthatóvá válik a sofőradatlap, melyen ellenőrizhetőek a személyes adatok, valamint a DiDb rendszerben jegyzett státusz.

E-kártyás személyazonosításnál mobilapplikációban generálódó kilencjegyű DiDb PassCode-ot kell megadni, majd ezután lesz elérhető a sofőradatlap.

 A DiDb státusz a tagsággal kapcsolatos legfontosabb információ, a

státusz magyarázatokat itt találod:

https://carrier.didb.eu/membership-management/

A fizikai kártyás regisztráció és/vagy tagságmegújítás során a gépjárművezető megismeri és elfogadja a DiDb rendszer felhasználói kézikönyvének, illetve a DiDb rendszer adatkezelési kézikönyvének előírásait. A Belépési Nyilatkozat vagy a Tagságfenntartó Nyilatkozat és az Adatkezelési Tájékoztató aláírásával elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti valamennyi, fent felsorolt dokumentum tartalmát és előírását. A felsorolt dokumentumok a https://carrier.didb.eu/documents  oldalon is letölthetőek és elolvashatóak.

E-kártyás regisztráció/vagy e-kártyás tagságmegújítást követően a gépjárművezető a Sectran DiDb  mobilapplikációban megismeri és elfogadja a Szerződéses feltételek gépjárművezetők részére a DiDb adatbázisban történő tagság létesítésére és fenntartására című dokumentumot, valamint a hozzá tartozó szabályzatokat is. A felsorolt dokumentumok a https://carrier.didb.eu/documents oldalon is letölthetőek és elolvashatóak.

Incidens minden olyan fuvarfeladathoz kapcsolódó esemény, amely a biztonságos szállításra vonatkozó szabályok gépjárművezető által történt megszegését és/vagy a munkafeladattal kapcsolatos utasítások be nem tartását feltételezi, valamint a gépjárművezető minden olyan szándékos vagy gondatlan magatartása, amely az árufuvarozásban érdekelteknek anyagi kárt okoz, vagy anyagi kár okozására irányul. A DiDb adatbázisban szereplő gépjárművezető részéről alapvető követelmény a DiDb rendszer Incidenskezelési Szabályzatának elfogadása, mely letölthető a  https://carrier.didb.eu/documents oldalon.